Postcode 62502 in Wilayah Persekutuan Putra Jaya, Malaysia

Area Postcode Post Office State Code State Name
Bahagian Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Bahagian Pengurusan Harta Tanah Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Biro Tatanegara 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Ketua Setiausaha Negara 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Ketua Setiausaha Sulit Kanan Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Ketua Unit Kawal Selia Felda 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Koperasi Pekerja-Pekerja Jabatan Perdana Menteri Berhad 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Lembaga Penasihat Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Timbalan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Penasihat Agama Islam Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Seketrial Permata Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Setiausaha Parlimen Di Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Unit Penyelarasan Dan Perlaksanaan Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya