Postcode 50644, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia