Postcode 80542, Pendaftar Kesatuan Sekerja, Johor, Malaysia