Postcode 80534, Jabatan Keselamatan Kesihatan, Johor, Malaysia