Postcode 75542, Pendaftar Kesatuan Sekerja, Melaka, Malaysia