Postcode 70673, Tenaga Nasional Berhad, Negeri Sembilan, Malaysia