Postcode 50566, Jabatan Muzium Dan Antikuiti, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia