Postcode 50556, Jabatan Pertahanan Awam, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia