Postcode 30542, Pendaftar Kesatuan Sekerja, Perak, Malaysia