Postcode 15556, Jabatan Pertahanan Awam, Kelantan, Malaysia