Postcode 15540, Jabatan Tenaga Rakyat, Kelantan, Malaysia