Area With Postcode 89650

Area Post Office State Code State Name
Kampung Kapayan Tambunan SBH Sabah
Kampung Mansarulung Tambunan SBH Sabah
Kampung Nabayan Tambunan SBH Sabah
Kampung Patau Tambunan SBH Sabah
Kampung Sinsuron Tambunan SBH Sabah
Kampung Toboh Tambunan SBH Sabah
Tambunan Tambunan SBH Sabah

 

Total Record: 7