Area With Postcode 88450

Area Post Office State Code State Name
1 Borneo Kota Kinabalu SBH Sabah
31 Jalan Tuaran Batu 5 Kota Kinabalu SBH Sabah
Bandar Sieera PH 1A Kota Kinabalu SBH Sabah
Bandar Sieera PH 1B Kota Kinabalu SBH Sabah
Bandar  Sieera PH 1A Kota Kinabalu SBH Sabah
Bandar  Sieera PH 1B Kota Kinabalu SBH Sabah
Chi Chi Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Daita Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Delta Industrian Centre Kota Kinabalu SBH Sabah
HJM Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
HSK Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
HSK Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Hai Oh Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Harmony Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Hing Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Hiong Tiong Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Inanam Baru Industrial (0094) Kota Kinabalu SBH Sabah
Inanam Business Centre Kota Kinabalu SBH Sabah
Inanam Commercial Center Kota Kinabalu SBH Sabah
Inanam Jaya (Ph. 1, Ph. 2) Kota Kinabalu SBH Sabah
Inanam Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Inanam Kota Kinabalu SBH Sabah
Interstate Center Kota Kinabalu SBH Sabah
Jabatan Pengairan Dan Saliran Sabah Kota Kinabalu SBH Sabah
Jabatan Pertanian Sabah Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Bakau Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Bambangan Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Bantayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Bolukun Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Buah Duku Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Cenderawasi Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Gudon Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Kampung Inanam Laut Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Kampung Sukang Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Keluang Bantayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Kilang Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Kionsom Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Kolombong Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Limau Manis Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Lintas Inanam Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Maakat 1-3 Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Maakat Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Mangga Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Nounton Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Pekan Baru Inanam Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Rama-Rama Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Rampayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan SK Lok Yuk Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Sepagar Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Sibu-sibu Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Sinulihan Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Sulaman Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Taman Inanam Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Telipok - Tuaran Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Teluk Sepagar Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Tiong Bantayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Tongkuzu Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Tuaran By Pass Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Undan Kota Kinabalu SBH Sabah
Jalan Wijaya Park Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Darau Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Gudon Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Labau Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Lokub Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Menggorok Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Nunton Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Rampayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Ratau Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Tobobon Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Unggun Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Kampung Warisan (Lorong 1-12) Kota Kinabalu SBH Sabah
Kelombong Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Kian Yap Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Kinapalas Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Kinapar Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Kingfisher Plan Home Kota Kinabalu SBH Sabah
Kionsom Country Height Kota Kinabalu SBH Sabah
Lembaga Pelabuhan Sabah Kota Kinabalu SBH Sabah
Lembaga Pelabuhan Teluk Sepagar Kota Kinabalu SBH Sabah
Lian Seng Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Light Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Likas Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Anggur Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Angsana (1-3) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Bambak Bantayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Bandar Putera 1C dan 1D Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Bandaran Kionsom Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Bangau Bantayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Bayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Belimbing Delima Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Belimbing Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Binjai Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Betik Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Duku 1, 1A, 3, 3A, 3C Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Keras Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Pala Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Pinang Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Salak 1-5 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Sukun Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Buah Tamanic Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Bukit Sepagar Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Burung Keleto Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Burung Pimping Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Cempedak 1-4 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Ceri Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Cermai Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Desa Permai 1-3 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Desa Permai 1-5 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Durian 1, 3, 7 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Durian Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Geganti Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Gipan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Inanam Baru (1 - 10) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Inanam Baru Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Inanam Laut Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Indah Permai 7-23 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Indah Permai Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Industri Ringan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Industri Warisan 1-3 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Industri Warisan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Jambu Susu Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Janjang Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong KMA Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kacang Tanah Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kelapa Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kelip-Kelip Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kengkuit Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kilang (A - E) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kuala Menggatal 1-23 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kumbang Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kupu-Kupu Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Kurma Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Lama Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Landing Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Langgat Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Laut Bantayan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Layang-Layang Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Lebah Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Limau Manis (1 - 3) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Limau Manis Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Limau Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Madu Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Mangga (1 - 3) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Manggis Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Mansiang Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Mansing 1 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Medan 1-3 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Medan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Mega 1 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Mega 2 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Mega Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Melawa (1-2) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Mempalam Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Minyak Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Murni Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Nelly (9/1 - 9/5) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Nounton Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Palma 1-3 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Palma Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Pekan Baru Inanam Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Pelam 1 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Pelam 2-6 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Pelam Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Permai 2-3 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Permai Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Pic (1 - 5) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Pic Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Pisang Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Plaza Utama 1-5, 4A, 4B Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Puncak Desa 1-2 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Puncak desa Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Putra Jaya 3-9, 13-18, 20-24, 26 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Putra Jaya 9B, 3A Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Putra Perdana 2D, 2C, 2B, 2F, 2E Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Raja Udang Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Rambutan Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sampah Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sang Suria Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Seri Indah 1-6 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Seri Indah Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Seri Maju Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sibu Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sri Baru (1-3) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sri Baru Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sri Kelombong Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sri Pulutan (1-3) Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sulaman 1-3, 2A, 3A, 5 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Sungai Inanam Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Suria Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Synergy Square - Blok B1 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Telipok Jaya 1A, 2, 3, 3A Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Telipok Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Tembikai Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Terap 2 Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Tomato Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Tongkuzu Kota Kinabalu SBH Sabah
Lorong Wijaya Park 1-6 Kota Kinabalu SBH Sabah
MARDI Kota Kinabalu SBH Sabah
Melawa Count Kota Kinabalu SBH Sabah
Menara Tun Mustapha Kota Kinabalu SBH Sabah
Menggatal Kota Kinabalu SBH Sabah
Metro Town Kota Kinabalu SBH Sabah
Ngee Lim Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Paramount Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
PerKampungan Baru Inanam (1 - 5) Kota Kinabalu SBH Sabah
Perindustrian Sri Inanam 13 Kota Kinabalu SBH Sabah
Perumahan SESB Melawa Kota Kinabalu SBH Sabah
Pusat Perindustrian Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Pusat Perindustrian Suria Kota Kinabalu SBH Sabah
S.L. Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Seludang Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Si Khiong Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Sinar Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Skim Penempatan Telipok Kota Kinabalu SBH Sabah
Sri Kemajuan Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Sri Warisan Light Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Sulaman Central Kota Kinabalu SBH Sabah
Suria Industri Park Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Angsana Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Bakti Ikhlas Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Bukit Sepagar Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Bukit Setia Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Canggih Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Cerah Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Dai Ming Baru Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Fajar Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Flamingo Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Fulliwa Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Harmoni Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Hartamas Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Inanam Baru Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Inanam Laut Phase 1 Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Inanam Villa Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Inanam Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Indah Permai Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Jaya Diri Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Jaya Usaha Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Judy Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman K. Menggatal Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Kemas Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman King Fisher Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Kingfisher Phase 4 Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Kingfisher Sulaman PH 1 Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Kionsom Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Kolombung Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Kopek Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Kuala Menggatal (Ph 1, Ph 2, Ph 3) Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Langkah Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Lifo Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Mansiang Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman May May Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Mega Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Melawa Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Menggatal Villa Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Menggatal Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Mewah Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Murni Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Nelly Ph. 9 Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Nelly Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Nounton Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Palma Rasa Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Palma Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Perindustrian Moden Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Permai Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Permata Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Puri Saujana (Ph. 1, Ph. 2) Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Puri Saujana 3 Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Putera Perdana Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Putra Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Riang Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Richdar Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Saga Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Satria Phase 2 Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Segar Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Selayang Kedai Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sepangar Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Seri Kasturi Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Seri Kionsom Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Baru Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Chimera Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Indah Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Maju (Blok 201 -205, 211, 212) Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Maju Jaya (Blok 208 -210) Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Pulutan Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Puteri Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Sri Rugading Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Syn Fah Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Tebobon Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Teck Lee Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Telipok Jaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Telipok Ria Ph. 2 Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Telipok Ria Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Utara Gudon Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman View Point Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Wangsa Kota Kinabalu SBH Sabah
Taman Wijayah Park Kota Kinabalu SBH Sabah
Telipok Commercial Centre - Blok A Kota Kinabalu SBH Sabah
Telipok Kota Kinabalu SBH Sabah
Tman Mepo Kota Kinabalu SBH Sabah
Tropical Industri Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Tropical Industri  Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Visa Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah
Visa L.I.E Kota Kinabalu SBH Sabah
Wei Hing Industri Kota Kinabalu SBH Sabah
Wisma Everight Kota Kinabalu SBH Sabah
Wisma Gaya Kota Kinabalu SBH Sabah
Wisma Kolombong Kota Kinabalu SBH Sabah
Wisma YTL Kota Kinabalu SBH Sabah
Yisu Industrial Estate Kota Kinabalu SBH Sabah

 

Total Record: 309