Area With Postcode 79000

Area Post Office State Code State Name
Pembangunan Puteri Harbour Nusajaya JHR Johor
Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor Nusajaya JHR Johor

 

Total Record: 2