71200 Rumah Rakyat Kuala Sawah, Negeri Sembilan, Malaysia