Area With Postcode 62502

Area Post Office State Code State Name
Bahagian Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Bahagian Pengurusan Harta Tanah Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Biro Tatanegara Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Ketua Setiausaha Negara Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Ketua Setiausaha Sulit Kanan Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Ketua Unit Kawal Selia Felda Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Koperasi Pekerja-Pekerja Jabatan Perdana Menteri Berhad Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Lembaga Penasihat Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Pejabat Timbalan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Penasihat Agama Islam kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Seketrial Permata Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Unit Penyelarasan dan Perlaksanaan Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya
Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Putrajaya PJY Wilayah Persekutuan Putra Jaya

 

Total Record: 20