50678 Jabatan Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia