Area With Postcode 50632

Area Post Office State Code State Name
Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah Jabatan Pertanian Kuala Lumpur KUL Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Lembaga Perlindungan dan Kuarantin Tumbuhan Jabatan Pertanian Kuala Lumpur KUL Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

Total Record: 2