50598 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia