Area With Postcode 50502

Area Post Office State Code State Name
Bahagian Kawal Selia Penyelenggaraan Pejabat Pengurus Bangunan Kuala Lumpur KUL Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Majlis Keselamatan Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur KUL Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pejabat Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur KUL Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

Total Record: 3