15000 Pelangi Mall Jalan Post Office Lama, Kelantan, Malaysia