14100 Lengkok Perindustrian Bukit Minyak 1, Pulau Pinang, Malaysia