14100 Kawasan Perindustrian Bukit Minyak, Pulau Pinang, Malaysia